Personnummer 1665
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1805-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Titel Soldat f.d.
Fornamn Bengt
Efternamn Hell
NormeratFornamn Bengt
NormeratEfternamn Hell
Boendeadress Holma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AttGora 9310? Verifiera födelsedatum 1804 eller 1805
Kalla1 Folkräkning 1880