Personnummer 1677
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1844-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön K
Civilstånd ogift
Förnamn J
Patronymikon Johannisdotter
Normerat förnamn J
Efternamn Johannesdotter
Boendeadress Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Faderns titel hemmansägare
Faderns förnamn Johannes
Faderns efternamn Jonasson
Moderns förnamn A
Moderns efternamn Nilsdotter
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399