Personnummer 1678 1678
Kalltyp SCB, Folkräkning Släktforskare
Fodelsedatum 1857-00-00 1857-08-11
Kalldatum 1860-00-00
Kon K K
Civilstand ogift
Fornamn J Johanna
Efternamn Johannisdotter Johannesdotter
NormeratFornamn J Johanna
NormeratEfternamn Johannesdotter Johannesdotter
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Husfader: Johannes Nilsson
Kalla1 Folkräkning 1860 Släktforskare (Birgit B.)
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400
Fodelseadress Flässeryd
FadernsFornamn Johannes
FadernsEfternamn Nilsson (1808–1893)
ModernsEfternamn Jonsdotter, Christina (1819–1882)