Personnummer 1682
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1838-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Ch?
Efternamn Johannisson
NormeratFornamn K?
NormeratEfternamn Johannesson
Boendeadress Århult Norra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husmoder: A Svensdotter
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401