Personnummer 1683 1683
Kalltyp SCB, Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1842-00-00 1842-09-00
Kalldatum 1860-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand ogift ogift
Fornamn J Jonas
Efternamn Johannisson Johannesson
NormeratFornamn J Jonas
NormeratEfternamn Johannesson Johannesson
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
FadernsTitel hemmansägare
FadernsFornamn Johannes
FadernsEfternamn Jonasson
ModernsFornamn A
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 Folkräkning 1860 SDB
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399
Doddatum 1861-06-02
Dodadress Flässeryd