Personnummer 1695
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1855-00-00
Kalldatum 1930-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel Jordbruksarbetare
Fornamn Anna Helena
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Anna Helena
NormeratEfternamn Johansson
Boendeadress Fru Alstad
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Malmöhus län
Ovrigt1 Biyrke Väverska
Kalla1 Folkräkning 1930