Personnummer 17
Kalltyp SDB, SCB
Fodelsedatum 1834-09-21
Doddatum 1915-10-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1891-12-17
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Magnus
Efternamn Carlsson
NormeratFornamn Magnus
NormeratEfternamn Karlsson
Boendeadress Ekhult Sg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ekhult Mg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SCB-utdrag, Kronobergs län, GID 100007.24.19500
Kalla2 Sveriges dödbok 6 1901-2013