Personnummer 1702
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1827-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Ch.
Efternamn Jonasdotter
NormeratFornamn K
NormeratEfternamn Jonasdotter
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Nils Jonsson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399