Personnummer 1703
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1853-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Ch.
Efternamn Jonasdotter
NormeratFornamn K
NormeratEfternamn Jonasdotter
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Nils Nilsson dy
Ovrigt1 oäkta
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400