Personnummer 171
Fodelsedatum 1816-01-29
Kon M
Fornamn Jonas
Efternamn Christensson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Kristensson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd