Personnummer 1711 1711
Kalltyp Folkräkning SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1811-00-00 1811-00-00
Kalldatum 1880-00-00 1860-00-00
Kon M M
Civilstand gift gift
Titel undantag Hemmansegare
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Jonasson Jonasson
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Jonasson Jonasson
Boendeadress Flässeryd Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Anna Nilsdotter (1806) A Nilsdotter
Kalla1 Folkräkning 1880 Folkräkning 1860
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 husfader
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399