Personnummer 1713
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1843-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn S
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn S
NormeratEfternamn Jonasson
Boendeadress Böshult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Jonas Svensson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401