Personnummer 1714
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1832-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel tjenstehjon
Fornamn Ch
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn K
NormeratEfternamn Jonsdotter
Boendeadress Ryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Sven Nilsson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00402