Personnummer 1719
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1859-00-00
Kalldatum 1930-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel Gårdfariehandlare Ladugårdskarl f. d.
Fornamn Johannes
Efternamn Jonsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Biskopskulla
Ovrigt1 Obefintliga
Kalla1 Folkräkning 1930