Personnummer 1726 1726
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1792-00-00 1792-06-30
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Undant.
Fornamn Gunilda Gunnel
Efternamn Jönsdotter Jönsdotter
NormeratFornamn Gunnilda Gunnel
NormeratEfternamn Jönsdotter Jönsdotter
Boendeadress Skiphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB7
Doddatum 1882-01-08
Dodadress Skiphult