Personnummer 1727 1727
Källtyp Folkräkning SDB
Födelsedatum 1802-00-00 1802-10-24
Källdatum 1880-00-00 2017-00-00
Kön K K
Civilstånd gift gift
Förnamn Helena Helena
Patronymikon Jönsdotter
Normerat förnamn Helena Helena
Efternamn Jönsdotter Jönsson
Boendeadress Penarp, Vedby
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd Vedby (L)
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Jönsson, Bengt, f. 1806 i Norra Vram Malmöhus län, Undantagsman
Källtyp spec Folkräkning 1880 SDB
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1880 Sveriges dödbok 7 1860-2016
Döddatum 1882-01-02
Tillnamn/efternamn Jönsson
Dödadress Penarp nr 10