Personnummer 1728 1728
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1800-00-00 1800-04-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Undant.
Fornamn Ingerd Ingegerd
Efternamn Jönsdotter Jönsdotter
NormeratFornamn Ingegerd Ingegerd
NormeratEfternamn Jönsdotter Jönsdotter
Boendeadress Århult Södra Mg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB
Doddatum 1890-11-10
Dodadress Århult Ng, B. Fyrkanten