Personnummer 1730 1730
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1802-00-00 1802-09-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Inhyses
Fornamn Stina Stina
Efternamn Jönsdotter Jönsdotter
NormeratFornamn Stina Stina
NormeratEfternamn Jönsdotter Jönsdotter
Boendeadress Erikstorp
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB
Doddatum 1892-08-05
Dodadress Erikstorp, Vekatorp