Personnummer 1732 1732
Källtyp SCB, Folkräkning Mantalslängd
Födelsedatum 1798-00-00 1798-01-24
Källdatum 1860-00-00 1798-01-24
Kön M M
Civilstånd gift gift
Titel/yrke undantagshjon
Förnamn Jonas Jonas
Patronymikon Jönsson Jonsson
Normerat förnamn Jonas Jonas
Efternamn Jönsson Jonsson
Boendeadress Sjöaryd Skattegård Sjöaryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) A Nilsdotter
Extra text husfader: Nils Jonsson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 Mantalslängd 1820
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399