Personnummer 1733
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1803-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel Inhyses
Fornamn Jonas
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Jönsson
Boendeadress Århult Södra Mg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880