Personnummer 1758
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1839-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn A L
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn A L
NormeratEfternamn Nilsdotter
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
FadernsTitel undantagshjon
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsTitel undantagshjon
ModernsFornamn I
ModernsEfternamn Nilsdotter
Ovrigt1 husfader: Johannes Jonsson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399