Personnummer 1760
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1836-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön K
Civilstånd ogift
Förnamn A L
Patronymikon Nilsdotter
Normerat förnamn A L
Efternamn Nilsdotter
Boendeadress Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: Nils Nilsson dä
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400