Personnummer 1762 1762
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1804-00-00 1804-09-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Undant.
Fornamn Anna Anna
Efternamn Nilsdotter Nilsdotter
NormeratFornamn Anna Anna
NormeratEfternamn Nilsdotter Nilsdotter
Boendeadress Erikstorp
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB
Doddatum 1882-10-15
Dodadress Erikstorp