Personnummer 1796 1796
Kalltyp Folkräkning SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1808-00-00 1808-00-00
Kalldatum 1880-00-00 1860-00-00
Kon M M
Civilstand gift gift
Titel Undant. Hemmansegare
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Nilsson Nilsson
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Nilsson Nilsson
Boendeadress Flässeryd Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges fru: Jonsdotter, Christina, f. 1819 i Markaryd Kronobergs län Ch. Jönsdotter (1819)
BarnArvinge barn: Johanna, f. 1857 J Johannisson (1838), Ch Johannisdotter (1841), N Johannisson (1843), B Johannisdotter (1845), A Johannisson (1848), S Johannisson (1850), A. L. Johannisdotter (1854), J Johannisdotter (1857)
Kalla1 Folkräkning 1880 Folkräkning 1860
Ovrigt1 husfader
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400