Personnummer 180
Källtyp HFL
Födelsedatum 1812-02-04
Döddatum 1812-00-00
Källdatum 2017-00-00
Kön M
Förnamn Nils
Patronymikon Persson
Normerat förnamn Nils
Efternamn Persson
Boendeadress Ulvaryd Vg
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Per (1769–1843)
Faderns efternamn Svensson
Moderns förnamn Anna (1772–1865)
Moderns efternamn Larsdotter
Källtyp spec Markaryd AI:4
Forskare Stina L.
Källa 1 Markaryd fsg (G) Husförhör 1800-1812 AI:4 p 433 GID:830.9.34300