Personnummer 1804
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1820-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Titel Hemmansegare
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
Suffix d.y.
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 husfader
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400