Personnummer 1808
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1822-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand gift
Titel Hemmansegare
Fornamn Sven
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Ryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 husfader
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00402