Personnummer 1811
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1823-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand gift
Fornamn D
Efternamn Olofsdotter
NormeratFornamn D
NormeratEfternamn Olofsdotter
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Jönköpings län
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Bengt Brodin
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400