Personnummer 1815
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1835-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel tjenstehjon
Fornamn J
Efternamn Pehrsdotter
NormeratFornamn J
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Böshult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Husfader: Gunne Svensson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00402