Personnummer 1821 1821
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1803-00-00 1803-05-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Backstuguhjon
Fornamn Ingerd Ingegerd
Efternamn Persdotter Persdotter
NormeratFornamn Ingegerd Ingegerd
NormeratEfternamn Persdotter Persdotter
Boendeadress Högaholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB7
Doddatum 1890-11-24
Dodadress Högaholma, Gunnarslund