Personnummer 1823
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1806-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel Inhyses
Fornamn Lena
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Lena
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Harpholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880