Personnummer 1828
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1826-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand gift
Titel Hemmansegare
Fornamn G
Efternamn Persson
NormeratFornamn G
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Århult Norra
FodelseForsamlingLanLandskap ?
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 husfader
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401