Personnummer 1841
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1805-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Titel Inhyses
Fornamn Christina
Efternamn Pålsdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Pålsdotter
Boendeadress Högaholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880