Personnummer 1845
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1850-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn A L
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn A L
NormeratEfternamn Svensdotter
Boendeadress N Århult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husmoder: T Magnidotter
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401