Personnummer 1847 1847
Kalltyp SCB, Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1800-00-00 1800-11-22
Kalldatum 1860-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand ogift ogift
Titel inhyseshjon Piga
Fornamn B Bengta
Efternamn Svensdotter Svensdotter
NormeratFornamn B Bengta
NormeratEfternamn Svensdotter Svensdotter
Boendeadress Århult Norra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husmoder: A Svensdotter
Kalla1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 7 1860-2016
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401
Doddatum 1875-11-17
Dodadress N Århult