Personnummer 1849
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1859-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Ch
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn K
NormeratEfternamn Svensdotter
Boendeadress Sjöaryd Kronogård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
FadernsTitel hemmansägare
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn J
ModernsEfternamn Larsdotter
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399