Personnummer 1849
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1859-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön K
Civilstånd ogift
Förnamn Ch
Patronymikon Svensdotter
Normerat förnamn K
Efternamn Svensdotter
Boendeadress Sjöaryd Kronogård
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Faderns titel hemmansägare
Faderns förnamn Sven
Faderns efternamn Svensson
Moderns förnamn J
Moderns efternamn Larsdotter
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399