Personnummer 1856
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1808-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel Undant.
Fornamn Johanna
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Svensdotter
Boendeadress Ryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880