Personnummer 1864
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1845-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön M
Civilstånd ogift
Titel/yrke tjänstehjon
Förnamn B P
Patronymikon Svensson
Normerat förnamn B P
Efternamn Svensson
Boendeadress Flässeryd
Dödförsamling Markaryd
Extra text husfader: N Andersson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399