Personnummer 1864
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1845-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel tjänstehjon
Fornamn B P
Efternamn Svensson
NormeratFornamn B P
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Flässeryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 husfader: N Andersson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399