Personnummer 1869
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1806-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Titel Backstuguhjon
Fornamn Gunno
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Gunno
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Hjortsberga, Hinneryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Folkräkning 1880