Personnummer 1876
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1813-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön M
Civilstånd ogift
Titel/yrke inhyseshjon
Förnamn N
Patronymikon Svensson
Normerat förnamn N
Efternamn Svensson
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Extra text klensint; husfader: Per Svensson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399