Personnummer 1876
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1813-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel inhyseshjon
Fornamn N
Efternamn Svensson
NormeratFornamn N
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 klensint; husfader: Per Svensson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399