Personnummer 1895
Kalltyp KGF
Doddatum 1795-04-16
Kon M
Civilstand gift
Titel inhysesmannen
Fornamn Nils
Efternamn Persson Lunden
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Persson Lunden
Dodadress Gällareböke Övre
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF