Personnummer 1897
Kalltyp KGF
Doddatum 1795-05-18
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Pål
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn Pål
NormeratEfternamn Jönsson
Dodadress Trälora
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF