Personnummer 1898
Kalltyp KGF
Doddatum 1795-05-19
Kon K
Titel soldathustru
Fornamn Marta
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Marta
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Haghult Norra
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF