Personnummer 1899
Kalltyp KGF
Doddatum 1796-03-19
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jon
Efternamn Gammalielsson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Gamalielsson
Dodadress Örnafälla
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF