Personnummer 19 19
Kalltyp SCB Släktforskare
Fodelsedatum 1858-01-21 1858-01-21
Kon K K
Fornamn Gustafva Gustava
Efternamn Johannesdotter Johannesdotter
NormeratFornamn Gustava Gustava
NormeratEfternamn Johannesdotter Johannesdotter
Boendeadress Exhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
FadernsFornamn Johannes Johannes
FadernsEfternamn Persson (1816–1875) Persson (1816–1875)
ModernsFornamn Anna Anna
ModernsEfternamn Olofsdotter (1820–1882) Olofsdotter (1820–1882)
Kalla1 SCB-utdrag, Kronobergs län, GID 100007.61.14400 Släktforskare (Birgit B.)
Doddatum 1887-00-00