Personnummer 1900
Kalltyp KGF
Doddatum 1796-03-22
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kerstin
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Jonsdotter
Dodadress Köphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF