Personnummer 1901
Kalltyp KGF
Doddatum 1796-04-09
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Carlsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Karlsson
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF