Personnummer 1902
Kalltyp KGF
Doddatum 1796-04-22
Kon K
Fornamn Ingerd
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Ingegerd
NormeratEfternamn Andersdotter
Dodadress Ekhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF