Personnummer 1903
Kalltyp KGF
Doddatum 1796-05-16
Kon M
Fornamn Erik
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Erik
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Ekhults torp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF