Personnummer 1904
Kalltyp KGF
Doddatum 1796-07-26
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Ingeborg
Efternamn Jönsdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Jönsdotter
Dodadress Gällareböke Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF